Registrovat  

Rádi se budeme zabývat jakýmkoli smysluplným projektem z oblasti podnikání, energetiky, nemovitostí a dalších oblastí soukromého kapitálu. Jsou však určitá kritéria, která jsou pro naše rozhodnutí na projektu spolupracovat důležitá:

Osoby autorů

Očekáváme profesionály s prokazatelnou zkušeností s oborem. Oceňujeme autory s předešlou podnikatelskou či manažerskou zkušeností. Vyžadujeme zodpovědné lidi se zdravou platební morálku, čistým trestním rejstříkem a nepošramocenou historií. V případě týmů očekáváme sehranost, konzistentnost a jasné rozdělení kompetencí.

Geografická oblast projektu

Zaměřujeme se zejména na projekty v oblasti ČR a střední Evropy. Nebráníme se ani jiným lokalitám, za předpokladu, že jsou dostatečné vazby na místní osoby a úřady a že autoři mají s lokalitou prokazatelné zkušenosti. Nevyhledáváme projekty ze zemí, kde je nestabilní politické, právní či ekonomické prostředí.

Obchodní model

Preferujeme projekty s jasně představitelným obchodním modelem. Preferované obchodní modely jsou:  nákup/prodej, výroba, zpracování, pronájem. Preferujeme spíše projekty s pravidelným cash flow proti projektům s nárazovými či jednorázovými příjmy.

Kvalita přípravy a fáze projektu

Ideální je záměr s jasnou a průhlednou ekonomikou, připraveným týmem a dodavateli a jasně vytyčeným harmonogramem, kde stačí poskytnout prostředky a vše okamžitě běží.

Příprava jde v ruku v ruce s fází projektu. Investoři mnohem pravděpodobněji zainvestují do dobře připraveného projektu v pozdější fázi než do projektů v rané fázi, byť slibují několikanásobně větší zhodnocení investice.

Finanční stabilita a výnosnost projektu

Mít jasno v peněžních otázkách projektu je základní podmínkou jakéhokoli úspěšného podnikání a tudíž i případného zájmu investora. Často postačí několik klíčových uvěřitelných čísel, které prokážou, že myšlenka může být rentabilní. Investoři vyhledávají obvykle dvouciferné roční výnosy, které by měly být v souladu s rizikovostí investice.

Angažovanost autorů

Angažovanost autorů je pro investora klíčovým měřítkem toho, jak to autor s projektem myslí vážně. Autoři by se měli vždy podílet penězi alespoň 5% na celkovém rozpočtu projektu. Plné nasazení alespoň některého z členů autorského týmu a odpovědnost za výsledky je také zásadní pro přesvědčení investora.

Rizika a adekvátně nastavené podmínky

Nehledáme novou ruletu a proto čekáme, že nabízené projekty nejsou „buď a nebo“. Projekty s enormními nebo nejasnými riziky nefinancujeme. Zároveň platí, že riziko, které investor podstupuje, by mělo být kompenzováno adekvátními podíly a kde to investice alespoň trochu umožňuje – poskytnout investorovi alespoň částečné zajištění jeho investice přinejmenším na úrovni projektu i v případě jeho nezdaru.

Projekty, s kterými nepracujeme

  • nedostatečně připravené projekty a projekty autorů, kteří nedokážou investovat dostatek energie či prostředků kvalitní přípravě projektu
  • projekty autorů, kteří se veškerá rizika snaží přenést na investora
  • projekty, jejichž autoři nejsou ochotni či schopni do nich sami investovat alespoň nejnutnější část prostředků
  • projekty z oblastí tzv. "derivovaného podnikání" (síťový marketing, MLM, investice do franchiz apod.)
  • projekty bez rentability či ekonomické analýzy
  • projekty, kde není věrohodný vztah předkladatele k projektu
  • projekty z oblasti spekulací a veřejných kapitálových trhů (forex, akciové obchodování atd.)
Náš web využívá cookies pro přihlašování a související funkce.
V pořádku