Registrovat  

Jste na webu InvestClubu noví?

Připravili jsme pro vás stručné informace o tom, jak pracujeme a jak naše spolupráce může vypadat.

Členství v InvestClubu znamená být členem informační platformy, která investorům přináší informace o atraktivních investičních příležitostech z oblasti soukromých podnikatelských projektů (private equity). Do těchto projektů potom InvestClub svým členům umožňuje na jejich účet investovat – to znamená, že InvestClub nedisponuje s prostředky svých členů. Členství v klubu je bezplatné. InvestClub se pravidelně setkává s řadou podnikatelů a autorů projektů a z nich vybírá takové, s kterými stojí za to spolupracovat.

Projekty, které se v InvestClubu ucházejí o financování, procházejí několika úrovněmi vyhodnocení. Co konkrétně u projektů sledujeme, si můžete přečíst v „Častých dotazech"

V případě prodeje existujících firem je samozřejmostí vyhodnocení stavu firmy a dosavadních výsledků v porovnání s požadovanou cenou. U energetických projektů se provádí kontrola nezbytných dokumentů (licence, smlouvy s distribučními sítěmi, stavebněprávní dokumenty atd.) a analýza cash-flow a návratnosti.

Projekty, které jsou v nabídce, jsou již ve stavu, kdy je možné do nich bez zbytečných rizik vstoupit a kdy je navržena struktura spolupráce s investorem.

Spolupráce s investorem může vypadat následovně (vzorový příklad):

  1. výběr vhodného projektu, projevení zájmu
  2. osobní schůzka s pracovníkem InvestClubu, kde jsou představeny detaily projektu a v případě potřeby podepsány dokumenty sloužící k zajištění diskrétnosti s poskytovanými informacemi.
  3. představení autora či odpovědné osoby za projekt, prohlídka provozovny či fyzických částí projektu, diskuze o vzájemných podmínkách spolupráce
  4. InvestClub předloží návrhy smluv k uskutečnění investice, v důvodných případech podpis rezervační smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí
  5. Prověrka investice investorem (due diligence)
  6. Podpis finálních verzí smluv, založení s.r.o., není-li dosud založena. Přípravu ready-made společnosti včetně právního servisu jsme schopni zajistit.
  7. Vypořádání prostřednictvím důvěryhodného subjektu (banka/notář/licencovaná finanční instituce)
Náš web využívá cookies pro přihlašování a související funkce.
V pořádku