Registrovat  

Každý projekt, který nabízíme, se obvykle dá zařadit do určité kategorie. Jak projekty v daných kategoriích běžně vypadají, se dočtete zde.

Andělské financování / seed capital (projekty v nejranějších fázích)

Projekty, které jsou často ve fázi nápadu. Investice do nich často předpokládá také aktivní zapojení investora, který autorovi např. pomáhá se strategickými otázkami byznysu.

Investice z této kategorie obsahují pouze příležitosti, u kterých nás silně přesvědčila osoba autora / autoský tým a myšlenka projektu.

Start-up projekty

Podnikatelské projekty, které jsou v plenkách. Nejsou zatím ve fázích ověření konceptu zákazníky, ale mají již splněnou podstatnou část náležitostí nutných pro rozjezd (zpracovaný podnikatelský záměr, finanční plán a predikce, potvrzení zájmu prvních klientů atd.).

Autoři v některých případech ocení pomoc se strategickými otázkami, ale často jsou již soběstační a od investora se mimo finanční účasti tak vyžaduje pouze kontrolní role. V případě zájmu o obor podnikání autoři také rádi ocení užitečné kontakty či rady investora

Venture capital / rozvojový kapitál

Jedná se o projekty či společnosti, které již generují příjmy. Investice tak zpravidla míří do jejich dalšího rozvoje či expanze výměnou za obchodní podíl ve firmě.

Není-li investor přímo z oboru, často se očekává pouze jeho pasivní role finančního partnera, případně jeho působení v dozorčích orgánech firmy.

Firmy k prodeji

Odkupy zaběhlých firem či jejich částí, v některých případech spolu s dalšími plány rozvoje.

Podílové investice

Projekty z různých odvětví, které jsou realizovány spojením více investorů dohromady.

Tyto projekty mívají profesionální management, který se stará o kompletní řízení projektu. Od investora se očekává pouze samotná investice. V nabídce naleznete pouze projekty, které umožňují dobrý přístup k informacím a kde dlouhodobě známe management, případně je důsledně prověřen.

Energetika

Dlouhodobé projekty z podoborů energetiky, jako jsou obnovitelné zdroje či teplárenství. Jedná se buďto o odkupy projektů či jejich částí, případně o financování nových projektů výměnou za majetkovou účast investora (energetické start-upy).

Tyto projekty ze své podstaty většinou nepotřebují významnou aktivitu investora.

Nemovitostní investice

Zajímavé nemovitosti k odkupu či účasti na výstavbě/rekonstrukci a prodeji.

Účast investora může mít více podob dle konkrétního projektu.

Obchodní a krátkodobé příležitosti

Projekty, ve kterých může jít např. o profinancování jednorázové obchodní či podnikatelské příležitosti a vygenerování výnosu v kratším období.

Připravované projekty

Projekty, které zatím nebyly zařazeny do hlavní nabídky InvestClubu, ale probíhá jejich příprava či jednání s autory/majiteli. Předpokládáme tak, že projekty a jejich autoři jsou vhodní pro další spolupráci a že projekty postoupí do fáze realizace

Projevením zájmu o připravovaný projekt nám můžete nezávazně sdělit, že vás tato oblast zajímá a případně si zajistit přednostní pozici při dalších jednáních o účasti. Projevení zájmu vás nijak nezavazuje pokračovat v dalších jednáních. U projektů v sekci „připravujeme“ je potřeba počítat s pravděpodobností, že některé projekty nedospějí až do fáze uskutečnění financování.

Náš web využívá cookies pro přihlašování a související funkce.
V pořádku