Registrovat  

1. InvestClub není inzertní portál.

Registrací projektu jej nezveřejňujete, ale zasíláte pracovníkům InvestClubu k rozhodnutí o případné spolupráci. Zveřejněná nabídka investic obsahuje projekty, pro které InvestClub shání investory, a to nejen skrze internet.

2. InvestClub prostředky zajišťuje především ze strany investorů sdružených v klubu,

ve většině případů neinvestuje do projektů vlastní prostředky nebo jejich rozhodnou část.

3. Financování většinou probíhá skrze investici do firmy,

nelze jej chápat podobně jako klasickou půjčku či bankovní úvěr. S investorem zpravidla vzniká bližší vztah a je potřeba počítat s jeho ambicemi minimálně ve finanční a kontrolní rovině projektu.

4. Proces financování obvykle trvá 1-3 měsíce od podpisu smlouvy s InvestClubem.

Tuto lhůtu ale nelze nijak zaručit, jelikož závisí na mnoha faktorech, které nedokážeme sami ovlivnit.

5. Ceník služeb je orientační a konkrétní podmínky se mohou měnit v závislosti na projektu.

Platí, že pokud není dopředu domluvena jiná cena či podmínky, platí to, co je uvedeno v ceníku.

6. Se získanými informacemi disponuje InvestClub v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.

S údaji o projektech nakládá jako s obchodním tajemstvím. Při podpisu smluv s InvestClubem je předem vzájemně vymezeno, jak s kterými informacemi bude nakládáno a kde se mohou objevit. Prezentační materiály a jejich obsah a použití podléhají předchozímu schválení autorů/majitelů projektu. Máte-li nejasnosti v otázce důvěrnosti informací, kontaktujte prosím pracovníky InvestClubu ještě předtím, než projekt zadáte do formuláře na webu.

7. Registrací projektu či podstoupením analýzy/konzultace projektu nevzniká nárok na poskytnutí dalších služeb.

InvestClub si vyhrazuje právo odmítnout spolupráci na jakémkoli projektu či poskytnutí jakékoli služby a to i bez uvedení důvodu odmítnutí.

Náš web využívá cookies pro přihlašování a související funkce.
V pořádku