Registrovat  
Spolupracujeme se soukromými investory, kteří chtějí vstupovat do perspektivních podnikatelských projektů. Váš projekt propojíme s vhodnými investory z našeho klubu a dohlédneme na to, aby vše úspěšně doběhlo do zdárného konce. Investoři, kteří finance poskytují, většinou očekávají podíl v projektu, který jim zajistí zhodnocení jejich investice. Kromě výjimek tedy nepracujeme s projekty, které jsou postaveny čistě na dluhovém financování a úrokovém zisku pro investora (dluhopisové emise/půjčky/směnky atd.)

1) Vyhodnocení (analýza projektu)

Na počátku je potřeba zjistit, co všechno projekt obnáší a zda je vůbec vhodný pro financování soukromými investory.

Analýza umožňuje zjistit:

- vhodnost projektu pro investování,

- skryté otazníky v projektu, kterých si autor nemusel všimnout.

- konzultace vhodné podoby a formy investice a nastavení rámcových podmínek spolupráce s investorem.

Základní (zvýhodněná) sazba:

- 1900 CZK.  (v odůvodněných případech může být sazba snížena)

2) Kontrola / příprava prezentačních materiálů

V případě, že je projekt vhodný pro financování soukromým investorem, je potřeba se ujistit, že v duelu s ním nebudeme pálit slepými náboji. Adekvátně zpracované materiály jsou klíčové pro to, aby se investor naším projektem vůbec zabýval. Proto, najdeme-li mezery, doporučíme vám vhodné úpravy nebo vám nabídneme přípravu či doladění přímo v naší „dílně“.

3) Nabídka podmínek a vzájemná smlouva

Návrh smlouvy s pevně stanovenými podmínkami spolupráce včetně rámcových podmínek pro vstup investora.

Odměna:

- obvykle v řádech jednotek procent z celkově zainvestované částky investorem

- splatná v okamžiku, kdy je investice uskutečněna

- Většinou je odměna zanesena do rozpočtu projektu a tedy placena de facto z obdržené investice.

4) Kontaktování investorů

1. Seznámení předem vybraných potenciálních zájemců se základními informacemi o projektu

2. sdělení informace mezi širší okruh investorů.

3. s vážnějšími zájemci potom jednáme většinou za účasti některého z členů autorského týmu a seznamujeme je s podrobnostmi projektu. Investoři se o projektu dozví jak prostřednictvím webových stránek, tak i jinými formami.

5) Příprava transakce

Po vzájemné dohodě a potřebných prověrkách necháme právníky připravit papírovou část transakce. Obvykle využíváme služeb partnerských právních kanceláří a dodavatelů ready-made společností. 

6) Uskutečnění investice

Investor investuje peníze a dostává podíly/garance/pozice ve společnosti dle domluvených podmínek. Nyní máte prostor začít pracovat na samotném projektu.

7) Následný servis

Rozběhlé projekty, které známe z fáze financování, rádi podporujeme i po úspěšné realizaci investice.
- doporučení kontaktů na dodavatele či obchodní partnery,
- veškeré služby z naší nabídky (tvorba dalších strategií, finanční plány...)
- pomoc s financováním či prodejem podílů v dalších fázích rozvoje
Náš web využívá cookies pro přihlašování a související funkce.
V pořádku