Registrovat  

Novinky u projektu: Investice do aquaponických farem

Vážení investoři, možná jste již na našem webu zaregistrovali informaci o investiční příležitosti v oblasti aquaponických farem. Společnost, která farmy spravuje, právě uzavřela smlouvu na dlouhodobé využití rozsáhlejších skleníků v Jihomoravském kraji. Zájemci tedy budou moci v nejbližší době do příležitosti vstupovat "na ostro". V projektu je nadále prostor pro vstup několika dalších investorů, a to jak v režimu samostatné farmy (zde došlo ke snížení investice na cca 9,5 mil. Kč na 1 farmu), tak do společnosti sdružující menší investory (možno od 1 mil. Kč).

Zatím jste o projektu neslyšeli? Čtěte dále...

Příležitost spočívá v dlouhodobém pěstování zeleniny v symbióze s chovem sladkovodních ryb. Tento ekologický postup je spojen s minimálními požadavky na vnější vstupy, navíc s kvalitou převyšující standard biopotravin.

Investice směřuje přímo do farmy, kterou investoři vlastní a na základě smlouvy ji nechají spravovat produkční společností. Ta zajišťuje jak odbyt produktů, tak i samotnou výstavbu a zprovoznění farmy.

V závislosti na možnostech investora je možné financovat samostatnou skleníkovou farmu (cca 9,5 mil. Kč), případně vstoupit s kapitálem nad 1 mil. Kč do společné farmy, do které je již cca polovina investice (6 mil. Kč) zajištěna.

Předpokládaná návratnost je okolo 4 let.

Základní informace o příležitosti jsou uvedeny na webu u přehledu aktuálních investic.

Zájemcům rádi příležitost představíme podrobněji.

Náš web využívá cookies pro přihlašování a související funkce.
V pořádku